Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Nieuws

De geesten worden langzaamaan rijp voor het moderniseren van het stelsel van kinderopvang, peuterwerk en onderwijs. Hoewel het kabinet niets wil weten van één basisvoorziening voor alle kinderen, bepaalt de Tweede Kamer dinsdag of ze de Sociaal Economische Raad (SER) een advies laat uitbrengen over hoe voorzieningen voor jonge kinderen het beste kunnen worden ingericht en wat de sociaaleconomische effecten daarvan zijn.
PO-Raad, VO-raad en het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren op 7 en 20 november bijeenkomsten over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is de regelgeving hieromtrent veranderd. Tijdens de bijeenkomsten worden onder meer de wetswijzigingen besproken. Heeft u zich al aangemeld?
CBO Fryslân, de coöperatie voor christelijk basisonderwijs in Friesland, heeft ouders opgeroepen te protesteren tegen de nieuwe Wet werk en zekerheid. Door deze wet krijgen scholen problemen met het vervangen van zieke leerkrachten en bestaat het risico dat klassen naar huis worden gestuurd, voorziet de organisatie. De oproep van CBO Fryslân, die 200 scholen vertegenwoordigt, volgt op het appèl dat de PO-Raad eerder deed aan haar leden.
Meer dan 1100 directeuren in het primair onderwijs zijn geregistreerd in het Schoolleidersregister PO. De 984 directeuren en 137 adjunct-directeuren mogen zich daarmee Registerdirecteur Onderwijs of Registeradjunct-directeur Onderwijs noemen,
Huisvestingsspecialist Hevo heeft een kostenconfigurator gemaakt waarmee schoolbesturen kunnen berekenen wat de meerkosten zijn van diverse investeringen in hun schoolgebouwen.

Pagina's