Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Nieuws

Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom het onderwijs staat de komende tijd volop in de belangstelling. Woensdag 24 september praat de Tweede Kamer over bewegingsonderwijs. Op 1 oktober is het onderwerp van gesprek op het Congres Gezonde Brede Scholen waarvoor Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad de openingsspeech verzorgt.
De PO-Raad heeft kennis genomen van een onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) naar Snappet, een organisatie die tablets met leermateriaal maakt voor scholen in het primair onderwijs. Het CPB oordeelde dat Snappet scholen onvoldoende vooraf heeft geïnformeerd over wat er met de informatie gebeurt die zij via het digitale leermateriaal verzamelt. Snappet is het daar niet mee eens maar heeft wel aanvullende maatregelen genomen.

jonge kindMet schakelklassen voor kleuters, verplichte VVE-programma’s op alle basisscholen en vaste contactfunctionarissen voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven geeft Stichting Kopwerk met ferme hand vorm aan vroegschoolse educatie. John Deckers van Stichting Kopwerk: “Wij zien dit als passend onderwijs in optima forma.”

De transitie Jeugdzorg biedt kansen om een sterke verbinding te maken tussen onderwijs en zorg en zo meer preventief te werken. De PO-Raad maakt zich echter zorgen over de afstemming en samenwerking tussen Jeugdzorg en (passend) onderwijs en heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.
Met de begroting voor 2015 bekrachtigt het kabinet de gezamenlijke ambitie van PO-Raad en kabinet om het onderwijs verder te verbeteren. Afspraken die zij voor de zomer maakten over bijvoorbeeld het verder integreren van ICT in het onderwijs, kunnen worden verzilverd. De Onderwijsbegroting bevatte voor het primair onderwijs geen verassingen meer. Verder hebben tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen drie oppositiepartijen een tegenbegroting ingediend met andere plannen voor het onderwijs.

Pagina's