Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Nieuws

Diverse scholen zijn de aflopen jaren betrokken geweest bij het project LHBT. Deze scholen hebben verschillende programma’s ontwikkeld die seksuele diversiteit transparant en bespreekbaar hebben gemaakt. Op 2 december is er een netwerkbijeenkomst waarin scholen goede voorbeelden kunnen uitwisselen. Ook het Actieplan sociale veiligheid op school van PO-Raad en VO-raad wordt dan besproken.
Ruim 250 leerlingen van basisscholen uit Enschede bezoeken maandag 24 november de Techniekpact Collegetour van André Kuipers. De astronaut wil als ambassadeur van het Techniekpact de leerlingen enthousiast maken over de wereld van ruimtevaart, wetenschap en techniek. Maandag start daarnaast een zwaartekrachtwedstrijd voor alle leerlingen van groep 7.
De AOW-leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) diende hierover deze week een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.
Per 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen het po. Onderdeel van deze overheveling is de overgangsregeling. Eén van de bepalende factoren in de overgangsregeling is de leeftijd van het schoolgebouw. Vooruitlopend op het verschijnen van de Regeling is het zaak dat de registratie van eenschoolgebouw (en van het bouwjaar) op orde is.

jonge kind deel 10In de media en politiek is volop aandacht voor het jonge kind. Voor schoolbesturen is het al langer een veel besproken en belangrijk onderwerp.  Aandacht gaat onder meer uit naar vroegschoolse educatie. Die is belangrijk om taalachterstanden bij kinderen al op jonge leeftijd zoveel mogelijk te voorkomen. In Oss werken schoolbesturen en gemeente samen aan vroeg- en voorschoolse educatie. Een portret van SKBO.

Pagina's