Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Nieuws

In een opinieartikel op www.volkskrant.nl uiten Rinda den Besten en Simone Walvisch hun zorgen over de nieuwe Wet werk en zekerheid. Ze pleiten ervoor die snel aan te passen om te voorkomen dat een griepgolf ertoe leidt dat ‘basisschoolleerlingen naar huis worden gestuurd en leraren overwerkt raken’.
Diverse media berichtten dat educatieve uitgeverijen en scholen onzorgvuldig omgaan met digitale privégegevens van leerlingen. De PO-Raad hecht grote waarde aan de privacy van leerlingen en vindt dat die gegevens geborgd moeten zijn. Ze gaat uitgeverijen en andere partijen die met digitale leerlinggegevens te maken hebben, hierop aanspreken en uitzoeken wat er precies aan de hand is. De PO-Raad vindt daarbij dat er publiek toezicht nodig is op het beheer van de informatie: Niet een commerciële partij maar de sector zelf moet er zeggenschap over hebben. Daarmee wordt het mogelijk meer inzicht te geven in hoe met de gegevens wordt omgegaan.
De kennisgroep bespreekt alle ontwikkelingen op het terrein van P&O. Enerzijds wordt de groep geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen, anderzijds is de groep een belangrijke graadmeter voor de PO-Raad. Tevens is een belangrijke functie gelegen in het doorgeven van praktijkvoorbeelden/oplossingen aan collega’s.
De PO-Raad organiseerde op 7 november in ’t Spant in Bussum een bijeenkomst ter verbetering en ondersteuning van het HRM-beleid van schoolbesturen. Deze bijeenkomst was gericht op P&O-ers en schoolleiders. Wilt u de presentaties nog eens bekijken? Filmpjes van de presentaties zijn nu te bekijken.
De PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben signalen ontvangen dat schoolbesturen problemen ervaren bij het organiseren van onderwijs voor asielzoekerskinderen. Om hiervan een beter beeld te krijgen, hebben zij een vragenlijst ontwikkeld . Schoolbesturen worden opgeroepen deze in te vullen.

Pagina's