U bent hier

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

School aan Zet / Bestuursakkoord


De PO-Raad, de VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in een bestuursakkoord ambities geformuleerd voor de toekomst. Het akkoord geeft de schoolbesturen ruimte en vertrouwen om de goede dingen goed te doen. Iedere school kan een eigen keuze maken in het versterken van de kwaliteit. Daarbij worden de scholen niet belast met een extra verantwoordingsplicht. De verantwoording ligt bij de schoolbesturen via hun gebruikelijke kanalen, zoals het jaarverslag.

Inzet op onderwijsopbrengsten en professionalisering

In het akkoord zijn op sectorniveau afspraken gemaakt over verhoging van de onderwijsopbrengsten en versterking van de professionaliteit in het primair onderwijs. Dit betreft onder andere:


Bovendien bevestigen PO-Raad en OCW in het bestuursakkoord het belang van brede vorming van de leerlingen: het onderwijs is meer dan taal en rekenen. 

Handreiking Bestuursakkoord

De 'Handreiking Bestuursakkoord ' beoogt besturen in het primair onderwijs te voorzien van informatie en suggesties die behulpzaam kunnen zijn bij het realiseren van hun eigen meerjarenbeleid. Dit vanuit de focus van het bestuursakkoord dat de sector namens en in opdracht van u met de minister en staatssecretaris hebben gesloten.

De handreiking is een groeidocument. Uw ervaringen kunnen een welkome verbetering en/of verrijking van de handreiking opleveren. Uw reacties zien wij graag tegemoet

School aan zet

Het nieuwe programma School aan Zet, opgezet door het ministerie van OCW, kan u helpen deze gezamenlijke ambities te vertalen naar de praktijk binnen uw organisatie. School aan Zet is een driejarig programma waarin School aan Zet samen met scholen werkt aan verbetering van de onderwijsopbrengsten. School aan Zet biedt u kennis, ondersteuning en inspiratie om hier gericht mee aan de slag te gaan. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en is kosteloos beschikbaar.