U bent hier

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Sport, bewegen en een gezonde leefstijl

Een gezonde omgeving is een voorwaarde voor goed onderwijs, net als een goede gezondheid van zowel leerling als leerkracht. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voldoende sporten en bewegen zich gezonder voelen. Bovendien heeft sport en beweging niet alleen een gunstige invloed op de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van leerlingen, maar ook op hun leerprestaties.

Standpunt PO-Raad over een gezonde leefstijl

De PO-Raad onderschrijft het belang van sport, bewegen en een gezonde leefstijl in (en rondom) het onderwijs. Aandacht hiervoor op school kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. En aan hun prestaties en welbevinden. Scholen kunnen kinderen stimuleren om meer te bewegen en gezond(er) te eten. Maar daarbij is ook een onmisbare rol weggelegd voor ouders. Zij vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie. 

Onderwijsagenda SBGL

Om het belang van aandacht voor bewegen en een gezonde leefstijl op school te onderstrepen, hebben de MBO Raad, de VO-raad en de PO-Raad gezamenlijk de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl opgesteld. Doel daarvan is het thema te verankeren in het beleid van scholen en zo meer aanbod voor sport en bewegen te creëren. De Onderwijsagenda SBGL loopt van 2012 tot 2016 en is een vervolg op het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs, waarin de PO-Raad voorheen participeerde.

Gezonde School

De Onderwijsagenda SBGL gaat uit van de methodiek van de Gezonde School: een werkwijze van het RIVM die scholen praktische handvatten biedt om planmatig met gezondheidsbevordering aan de slag te gaan. Scholen die aantoonbaar goed met gezondheid bezig zijn, kunnen het Vignet Gezonde School verdienen. De ondertekenaars van de Onderwijsagenda SBGL willen dat zoveel mogelijk scholen dit vignet behalen.

Gezonde Schoolpleinen

Bij een gezonde school horen ook Gezonde Schoolpleinen. Op 12 maart 2014 konden scholen in het basisonderwijs, voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs een aanvraag indienen voor de realisatie van een uitdagend, groen en rookvrij schoolplein. Kinderen hebben daar de ruimte om ruimte om te bewegen en te spelen. Uit de inschrijving werden 48 scholen geselecteerd. Zij krijgen geld om een gezond schoolplein te ontwikkelen. In de maanden daarvoor kregen 22 scholen diezelfde kans. 

Convenant Gezond Gewicht

De PO-Raad is daarnaast een van de 27 ondertekenaars van het Convenant Gezond Gewicht. Doel van het convenant is de gezonde keuze gemakkelijk, aantrekkelijk en vanzelfsprekend te maken en daarmee de stijgende trend van overgewicht te stoppen. Het convenant is afgesloten voor de periode van 2010 - 2015.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de Onderwijsagenda  SBGL of de Gezonde School? Neem contact op met Hester van der Putten. Of bekijk onderstaande video van het RIVM.