Vereniging

De vereniging PO-Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Door middel van bezoeken, netwerkbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering zijn leden betrokken bij de standpuntbepaling van de PO-Raad.

In dit deel van de site vindt u meer informatie over de netwerkbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering en andere activiteiten van de vereniging. Tevens kunnen leden hier terecht voor 'Ledenvoordeel'. Dit jaar zal het ledenvoordeel verder worden uitgebreid.

Trefwoorden: