Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Governance

Schoolbesturen kunnen vanaf nu laten weten wat ze vinden van de plannen waarmee minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de bestuurskracht in het onderwijs willen versterken. De plannen zijn vrijdag opengesteld voor internetconsultatie. Omdat deze van invloed zijn op (de medezeggenschap in) het primair onderwijs, moedigt de PO-Raad haar leden aan te reageren.
Staatssecretaris Sander Dekker wil bekijken of schoolbesturen zich niet langer verplicht hoeven aan te sluiten bij het Vervangingsfonds. Dekker zegde dit woensdag toe in een debat in de Tweede Kamer. Die sprak de hele dag over governance in het onderwijs.

Vraag een willekeurige Nederlander naar zijn beeld bij een schoolbestuur, en hij zal een beeld schetsen van een bestuur van een grote onderwijsinstelling: een groot onderwijsgebouw, misschien zelfs wel een campus, en duizenden leerlingen of studenten en ook honderden medewerkers. Zo’n schoolbestuur vind je niet in het primair onderwijs.

Vraag een willekeurige Nederlander naar zijn beeld bij een schoolbestuur, en hij zal een beeld schetsen van een bestuur van een grote onderwijsinstelling: een groot onderwijsgebouw, misschien zelfs wel een campus, en duizenden leerlingen of studenten en ook honderden medewerkers. Zo’n schoolbestuur vind je niet in het primair onderwijs.

De besturen in het primair onderwijs (PO) hebben het versterken van de bestuurskracht hoog op de agenda. Daarbij is het belangrijk dat de politiek de sector PO als eigen, unieke sector beschouwt, gezien haar diversiteit in bestuurlijke omvang en bestuursmodellen en haar relatief korte geschiedenis met professioneel bestuur. Het nemen van generieke maatregelen voor alle onderwijssectoren, doet geen recht aan het primair onderwijs. Dat was de boodschap van de PO-Raad donderdag aan de vaste Kamercommissie Onderwijs.
Het primair onderwijs krijgt veel ruimte en vertrouwen om zelf te zorgen voor het verbeteren van de bestuurskracht in de sector. Dat schrijven Minister Jet Bussemaker en Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.
Vanaf september 2013 zullen er binnen het project Sturen op Onderwijskwaliteit weer nieuwe visitatietrajecten starten in het kader van de Code goed bestuur primair onderwijs. Er is nog een aantal plekken beschikbaar.

Nationaal Register organiseert op 23 april het middagsymposium 'Toezicht bij de Les', waar minister Van Bijsterveldt het eerste exemplaar van het onderzoek onder Raden van Toezicht in de Onderwijssector in ontvangst zal nemen.

Schoolbestuur Consent uit Enschede is op 24 november uitgeroepen tot beste werkgever van Twente en de Achterhoek. De PO-Raad feliciteert het schoolbestuur met dit bijzondere resultaat.

Bij de vaststelling van de Code Goed Bestuur is benadrukt dat deze code een 'ontwikkelkarakter' heeft. Dat wil zeggen: Goed bestuur komt niet tot stand doordat besturen een code vaststellen, maar doordat besturen ieder voor zich en gezamenlijk door verdere professionalisering van bestuur invulling kunnen geven aan de principes van de code.

Pagina's

Subscribe to RSS - Governance