Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Speciaal Onderwijs

Dertien organisaties uit de zorg en het onderwijs, waaronder de PO-Raad, hebben dinsdag 27 januari een intentieverklaring ondertekend. Zij vinden dat de kwaliteit van zorg en onderwijs voor jongeren met gedragsproblemen beter kan en moet.
Erik Dannenberg gaat per 14 juli 2014 aan de slag als projectleider 'Speciaal onderwijs in de transities'. Als projectleider gaat hij een plan uitwerken om de directe belangen van de leerlingen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op een zorgvuldige wijze aandacht te geven in de diverse lopende transities.

Donderdag 26 juni is Change Day. Op die dag krijgt de zorg extra aandacht. Zorg en onderwijs werken nauw samen en dat wordt met de invoering van Passend onderwijs zelfs meer. Daarom ondersteunt de PO-Raad het initiatief van Change Day.

PO-Raad in Passend Onderwijs magazine

In het Passend Onderwijs magazine van februari 2014 wordt in een artikel gewezen op de brochure Ontwikkelingsperspectief in h

NOC*NSF, Stichting Onbeperkt Sportief en de PO-Raad hebben hun samenwerking binnen het sportstimuleringsprogramma Special Heroes officieel bekrachtigd. Met het programma zetten steeds meer scholen voor speciaal onderwijs en sportverenigingen zich in om leerlingen met een beperking structureel te laten sporten en bewegen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in overleg met het ministerie van OCW een brief aan de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs geschreven over de aanvragen voor het Europees Sociaal Fonds in verban

Op verzoek van de PO-Raad en de VO-raad voeren het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) nog eenmaal de groeibekostiging voor het (vo

Speciale scholen kunnen een jaar langer dan gepland aanspraak maken op de Regeling subsidie regionale expertisecentra.

Wilt u weten wat er speelt in het speciaal onderwijs? Met de nieuwsbrief van maart 2013 van LECSO bent u weer helemaal op de hoogte.

Pagina's

Subscribe to RSS - Speciaal Onderwijs