Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen, neem contact op met de Helpdesk of gebruik de zoekfunctie. 

Journalisten kunnen contact opnemen met de woordvoerder van de PO-Raad of bellen met 030 - 31 00 933.

Vensters PO

De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) ging dinsdag enthousiast van start. Bezoekers vonden er met name heel veel aanbieders van (digitaal) educatief materiaal. Het was een uitgelezen kans voor leraren, schoolleiders en schoolbestuurders zich te laten informeren en inspireren voor hun werk. Maar ook een uitdaging om door het enorme aanbod de bomen te blijven zien. De PO-Raad was erbij. Een verslag.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van OCW voor 2015 is er een hausse aan moties ingediend en aangenomen. In deze lobby-update een reactie op de aangenomen moties.

De Tweede Kamer is zoekende naar een nieuwe balans tussen regels en ruimte voor het onderwijs. Dat is opvallend tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting op donderdag 6 november. De roep om ruimte blijkt uit de aandacht die de Kamerleden besteden aan de wijze waarop de Inspectie van het Onderwijs zou moeten werken. Anderzijds stellen ze veel vragen over de precieze besteding van middelen.
Wilt u ondersteuning van projectmedewerkers van Vensters PO om de informatie over uw school op scholenopdekaart.nl efficiënt in te vullen? Dan kunt u zich inschrijven voor één van de werkbijeenkomsten in november.
donderdag 6 november 2014
woensdag 12 november 2014
woensdag 19 november 2014
Vereniging

Steeds meer ouders gebruiken scholenopdekaart.nl om zich te oriënteren op het onderwijs bij hen in de buurt, steeds meer scholen gebruiken de mogelijkheden van scholenopdekaart.nl om zich te presenteren aan geïnteresseerden én om inzichtelijk te maken wa

Scholen kunnen sinds 21 juli op www.scholenopdekaart.nl hun eindresultaten 2014 publiceren, op basis van de voorlopige cijfers.

RTL Nieuws heeft dinsdag de ruwe eindtoetsgegevens van scholen gepubliceerd. Deze heeft ze via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur van de Inspectie van het Onderwijs gekregen.
Scholen krijgen de mogelijkheid eind juli zelf hun voorlopige eindresultaten 2014 op www.scholenopdekaart.nl te publiceren. Tot 1 juli konden zij in het Management Venster deze resultaten inzien en indien nodig correcties aanbrengen in de brongegevens (in BRON).
Voor de indicatoren Resultaten eindtoetsen Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs op www.scholenopdekaart.nl worden data van DUO gebruikt. De PO-Raad wil er graag samen met u voor zorgen dat deze indicatoren voor het gegevensjaar 2013-2014 in uw SchoolVenster getoond gaan worden op basis van de juiste gegevens. Daarom biedt Vensters PO schoolbesturen tot 1 juli de kans om de gegevens, zoals zij die voor 1 mei 2014 via hun LAS hebben uitgewisseld met BRON, te controleren. Dit kan aan de hand van decontrolerapportage gegevens eindtoets en schooladvies in het nieuwe ManagementVenster.
Vensters PO introduceert voor schoolbesturen het ManagementVenster. De rapportages in dit venster bevatten sturingsinformatie voor scholen en besturen en zijn voor intern gebruik. De informatie is daarom afgeschermd met een wachtwoord. Graag informeert de PO-Raad de schoolbesturen over de eerste rapportages, over hoe zij rechten krijgen om het venster te gebruiken én over de extra optie om gegevens eindtoets en schooladvies te controleren.

Pagina's

Subscribe to RSS - Vensters PO